Aalsmeer is het kloppend hart van de internationale bloemenhandel. Rond de grootste bloemenveiling ter wereld – Royal FloraHolland – is het aantal kassen de laatste jaren afgenomen. Op plekken waar oude kassen stonden, verrijzen nu moderne hallen met alle faciliteiten voor opslag, koeling, verwerking en transport van bloemen en planten. Zo ook aan de Noordpolderweg.

VAN SCHIE_VERHARDINGEN_GWW_TUPLA VASTGOED_2019 (2)_for web

Tupla Vastgoed BV ontwikkelt en verhuurt bedrijfsmatig onroerend goed. Op een terrein van 10.000 m2 heeft het bedrijf recent een imposante hal gebouwd, helemaal ingericht voor de logistieke afhandeling, opslag en verwerking van snijbloemen en fruit. De oorspronkelijke constructie is vernieuwd en twee meter verhoogd, voorzien van een gesloten dak en zeer hoog geïsoleerd. Het hele complex is in feite gebouwd als één grote koelruimte, optimaal geïsoleerd en onderverdeeld in secties voor diverse doeleinden.

Van Schie is ‘vanaf de tekentafel’ betrokken geweest bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden. Vanaf de grondvoorbereiding, de afwatering, de bestrating en de aanleg van de laaddocks tot aan het inhijsen van de dak- en wandpanelen. Bijna alle disciplines van Van Schie konden worden ingezet bij dit veelomvattende project, te beginnen met het vele grondwerk.

Inpandig ging het om het egaliseren en aanbrengen van menggranulaat, kortom het stortklaar maken voor een betonvloer van 7.000 m2. Buiten voltrok zich ‘het echte werk’, zoals het aanleggen van een complete laadkuil met 10 laaddocks en ‘levellers’, grondafvoer, tijdelijke bemaling, afvoerleidingen, pompputten, damwand zetten en zelfs het plaatsen van een geluidsscherm. Ruime ervaring met ‘poldergrond’ vereist! Voor Van Schie is dat dagelijkse kost.

Uitgevoerde werkzaamheden in het kort:

 • Ontwerp buitenterrein.
 •  Alle grondwerk en bemaling.
 • Aanbrengen 100m stalen damwand.
 • Leidingwerk voor de afwatering.
 • Aanbrengen mini-gemaal en pompputten.
 • Keerwanden, betonplaten, rijplaten.
 • Verbreding inrit met 24m duikerbuis.
 • Hijswerk met torenkraan.
 • Aanbrengen 24m lang geluidsscherm.
 • Het complete straatwerk.
 • Asfaltering buitenterrein.

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief