De bouw van het zogenoemde L-scherm, het eerste deel van het geluidscherm langs de A20 loopt voorspoedig. De afgelopen weken zijn 50 funderingspalen met een lengte van 14 meter de bodem ‘ingetrild’ en nu zijn ook de eerste kokosschermen geplaatst. Naar verwachting is het L-vormige scherm van zo’n 170 meter lengte en 6,5 meter hoogte binnen 3 weken klaar.

Van Schie_Geluidsscherm_kokowall_telekraan_persbericht_2020 (2)

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Kokosystems uit Poeldijk en Van Schie in opdracht van de gemeente Maassluis. Met de realisatie van het L-scherm neemt het geluid van de snelweg direct af zodat bewoners in de omgeving hiervan kunnen profiteren.

 

Volkstuinen

Op het nabij gelegen volkstuincomplex moesten twee tuinders verhuizen naar een andere plek. Dit is in goed overleg met de vereniging en tuinders gegaan. Anne Langedijk, voorzitter van de vereniging geeft aan: “De impact is best groot. Niet alleen voor de tuinders die moeten verhuizen, maar ook voor de tuinders die het vrije zicht kwijtraken en nu tegen een 6,5 meter hoog scherm aankijken. Het bestuur van de Vluchtheuvel is heel tevreden over hoe het hele proces is verlopen.

Compliment voor de projectleiders die ervoor hebben gezorgd dat alles in goed overleg is gegaan. De lijnen waren kort, dat hebben wij als heel prettig ervaren. Ook een compliment voor het Stadsbedrijf die met grote inzet en zorg de aanpassingen aan de tuinen en de verhuizing van de eigendommen hebben verzorgd.”

Bouw tweede deel geluidsscherm

Ook voor het traject Kastanjedal-Doornenbuurt gaan Van Schie en Kokosystems uit Poeldijk het werk uitvoeren. Volgens wethouder Fred Voskamp was een goede aansluiting van de schermen een belangrijk uitgangspunt: “De geluidswering bij Kastanjedal en Doornenbuurt is zo’n 510 meter lang en de schermen zijn 3,5 meter hoog. De geluidsschermen (zogenoemde topschermen) worden geplaatst op de 3 meter hoge, al bestaande geluidswal. De geluidswering van totaal 6,5 meter hoogte sluit aan op het L-scherm. Het uiterlijk is hetzelfde zodat over de gehele lengte een eenduidig beeld ontstaat”. De start van de bouw wordt direct na de bouwvak 2021 verwacht.

 

Omgeving wordt betrokken

Dat de geluidschermen worden gerealiseerd is mede het resultaat van de intensieve inbreng van bewonersvertegenwoordigers, omwonenden en andere belanghebbenden. Ook bij de uitvoering zullen de omwonenden nauw betrokken blijven en uitgebreid geïnformeerd worden.

 

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief