Hou ’t schoon!

Om te voorkomen dat schoon en verontreinigd water met elkaar in contact komt, doet Van Schie veel bentonietinjecties. Grondwaterstromen door grondverschuiving of bijvoorbeeld palentrekken, krijgen zo geen kans om bij elkaar te komen.

Van Schie_Fundering_Bentoniet (1)

Naast een voordelige manier, is bentonietinjecteren ook een bijzonder groene manier van werken. Hiermee voorkomt Van Schie dat (verontreinigde) grondwaterstromen zich verspreiden of zelfs vermengen door bijvoorbeeld een lekkage.

Bentoniet is een natriumkleisoort die er voor zorgt dat de bodem waterkerend kan worden afgesloten. Want door de enorme zwelcapaciteit sluit je zo de bodem waterkerend af. Van Schie is één van de weinige bedrijven die de bentonietinjecties als specialisme inzet.

Implementatie

Om bentoniet te injecteren, gebruiken we tijdens het boren een mobiele menginstallatie, een boorkraan en een spuitlans.

Toepassing

Bentoniet is op vele manieren toepasbaar. Hieronder leest u de belangrijkste manieren waarop Van Schie dat doet.

1. Voorbewerking damwand zetten

Om een damwandzetten te vereenvoudigen, bewerken we vaak de grond voor met een bentonietversmering. Het loswoelen van de grond met een boorkraan zorgt ervoor dat de damwanden gemakkelijker worden ingebracht. De bentoniet dient dan als smeermiddel. Hierdoor heb je minder trillingen en minder geluidsoverlast.

2. Waterkerende wand

Ook maakt Van Schie al jaren bentonietschermen voor dijken, die ervoor zorgen dat verschillende waterstromen niet meer met elkaar ‘communiceren’. En realiseer je dus aan beide zijden van het scherm, verschillende waterniveaus. Een bentonietscherm wordt ook als kwelscherm c.q. waterkerende wand ingezet.

3. Scheiding tussen verontreinigde en schone grond

Bij het trekken van palen bijvoorbeeld, wil je voorkomen dan verontreinigde en schone grondwaterstromen met elkaar in contact komen door grondwaterstromen of een lekkage bijvoorbeeld. Daarom injecteert Van Schie de grond met een mengsel van bentoniet, zand en water.

4. Behandeling vervuiling

Soms voegen we wat toe aan de bentoniet. Daarmee isoleren we de vervuiling en weten we zelfs de vervuiling af te laten breken. Deze techniek noemen we soilmix.

5. Immobilisatie

Soms leggen we de verontreiniging vast door cement (of andere additieven) aan de bentoniet toe te voegen. Daarmee immobiliseren we de grond. Zo kan er geen uitloging meer kan plaatsvinden en is er een betere neutralisatie. Voordelen van deze techniek zijn dat er geen restfractie aanwezig is en dat het zowel op metalen als organische verontreinigingen kan worden toegepast.

6. Bentonieten na bodeminspectie

Het komt geregeld voor dat voor aanvang van de bouw van een nieuw pand, de bodem moet worden gecontroleerd. In sommige delen van Nederland, zoals rondom Schiphol, wordt de bodem bijvoorbeeld gecontroleerd op achtergebleven bommen, of bomresten. Er wordt dan in de bodem geprikt met een sonde die een signaal uitstuurt. Zo wordt gecontroleerd of er geen bommen (meer) aanwezig zijn. Na het terugtrekken van de lans, dan ‘bentonieten’ wij het ontstane gat na om te zorgen dat de bodemlagen na dit onderzoek niet vermengd raken.

Laat u adviseren

Met meer dan een halve eeuw ervaring, gedreven mensen, modern en uitgebreid materieel weten onze experts u altijd een uitstekend voorstel te doen. Vul het onderstaande formulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk. Heeft u vragen en overlegt u die liever persoonlijk? Bel dan gerust even met onze expert.

  • Wij gebruiken uw gegevens om te antwoorden (privacyverklaring).

van-schie-laura-veenis
  • Laura van Schie
  • Office Manager

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief