Heiwerk

Standaard heiwerk of trillingsarm funderingspalen aanbrengen, Van Schie heeft beide opties in huis. Van Schie heeft als voordeel dat zij door middel van eigen machines, transport en pontons op moeilijk bereikbare locaties heiwerkzaamheden kan verrichten.

Heiwerk-Zeeburgereiland
Heiwerk-Dooijersluis-2
Heiwerk
Heiwerk-Dooijersluis
Heiwerk-Zeeburgereiland-2
Heiwerk-Montfoort

De paal

De prefab betonpaal is het meest toegepaste paalsysteem van Nederland. De enige restricties die aan het heien van prefab betonpalen zitten, is het feit dat het gepaard gaat met trillingen en enig geluid. Deze trillingen kunnen worden beperkt door middel van voorboren. De paal bestaat uit het gewapend beton. Aan de hand van de eigenschappen van de paal (lengte, dikte, etc.) kan exact worden berekend hoeveel draagvermogen men gedurende het heiwerk in de grond heeft verwerkt.

Aanvullende mogelijkheden

  • De palen kunnen verdiept worden weggeheid
  • Indien noodzakelijk bestaat de mogelijkheid tot voorboren
  • De palen kunnen worden voorzien van meetdraad en/of aarding
  • Er kan een spuitlans worden aangebracht, in geval van zwaar heiwerk
  • De paalkop kan bij voervelden op hoogte afgeheid worden
  • Ten aanzien van trek- en momentbelasting kan aanvullend een traditionele wapening aangebracht worden. Druk-, trek- en momentbelasting goed opneembaar met extra wapening.

Schoorstanden

  • Achterover tot maximaal 4:1
  • Voorover tot maximaal 4:1

Kwaliteitscontrole

Bij elke paal kan een KOMO-certificaat worden geleverd. Bij het inheien van prefab betonpalen kan het draagvermogen door middel van kalenderen worden gecontroleerd. Door middel van kalenderen wordt bij het inheien van prefabheipalen de gesondeerde bodemopbouw beoordeeld.