Iedereen is er druk mee: de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, met als doel een schonere wereld. Het aantal elektrische auto’s neemt zienderogen toe en laadpalen schieten als paddenstoelen uit de grond.

Van Schie_Journaal)Sanering_geluidsscherm_Ponton_2023_web (39)

Ook Schouten Energy, van oorsprong leverancier van olie en brandstoffen, heeft een metamorfose doorgemaakt en loopt geheel mee in de energietransitie.

Het bedrijf levert tegenwoordig complete laadoplossingen en elektriciteit, legt hele laadpleinen aan, maar plaatst ook dubbel uitgevoerde Direct Current laadpalen – zogenaamde snelladers – bij tankstations, zoals hier in Amsterdam aan de Zuiderzeeweg.

Bij deze projecten doet Van Schie het grondwerk, graaft de sleuven, plaatst de mantelbuizen waar de stroomkabels doorheen lopen (inclusief de aansluiting op de meterkast), verzorgt het complete straatwerk en richt de opstelplaats in.

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief