Het is slecht gesteld met de kades langs de Amsterdamse grachten. Er is veel achterstallig onderhoud. In totaal moet er 200 kilometer (!) aan kades, oevers en bruggen worden vernieuwd en gerestaureerd. Eén van de meest aansprekende locaties is de kade rond de oudste houtzaagmolen ter wereld: molen ‘De Otter’.

Van Schie_Journaal_najaar 2021_grondwerk_voorboren_pontons (11)

Deze staat langs de Kostverlorenvaart, op een historische plek in het hart van Oud-West, een stukje Amsterdam dat doet denken aan een schilderij van Jacob van Ruysdael.

‘De molen is bijna 400 jaar oud en hij draait nog steeds als een tierelier’, aldus de molenaar. Dat is niet altijd zo geweest. De Otter heeft 10 jaar werkloos staan te verkommeren en kan pas sinds 2017 weer rondjes draaien. Hij is destijds – in 1631 – bewust buiten de stadswallen geplaatst om veel wind te kunnen vangen en ook dicht tegen het water aan gebouwd, om het hout per boot af te kunnen voeren naar de scheepswerven van de VOC.

De kades van de Kostverlorenvaart zijn in de loop der jaren behoorlijk aangetast en ook de oevers zijn gaan verzakken. Vooral de droogloodsen liepen gevaar. Die stonden pal langs het water. Ze zijn nu gedemonteerd en elders opgeslagen. Ze worden later op exact dezelfde plek weer opgebouwd.

 

Kades en oevers

Dat de kades en oevers er zo slecht bijliggen heeft verschillende oorzaken: ratten in de oevers, duiven onder de bruggen, maar vooral het sterk toegenomen verkeer op het water zorgt voor veel schade. En tot overmaat van ramp had zich ter hoogte van De Otter ook nog een werkschip met de boeg in de kade geboord.

De vele kilometers aan kades die hersteld moeten worden, zijn ‘opgeknipt’ en toebedeeld aan verschillende aannemers. Rond de molen werkt Van Schie in opdracht van de Beens Groep uit Genemuiden. Allereerst moest daar het riet, de wilgentakken en andere begroeiing op de oevers worden weggehaald. Daarna kon de oude kademuur (bestaande uit houten en betonnen palen, afgedekt met een betonnen deksloof) worden ’verwijderd’. Dat wil zeggen: het beton werd gecrusht en de palen werden uit de grond getrokken.

Van Schie verzorgde ook het grondwerk rond de hele kade. Dat gebeurde onder saneringscondities. Overigens vond het hele werk plaats op basis van de strengste milieuregels. Er werd geen korreltje zand aan- of afgevoerd over land. Alle transport vond plaats via het water, met assistentie van sleepboot CHELSEY.

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief