Terwijl overal in ons land honderden vuilniswagens door de straten rijden, is men in de gemeente Amsterdam bezig om de afvoer van huisvuil totaal anders aan te pakken. Niet via de weg, maar ondergronds. Het systeem dat daarvoor gebouwd wordt, is het best te vergelijken met buizenpost. Van Schie mocht een belangrijke steen bijdragen aan de infra van dit innovatieve project.

OTA_Amsterdam_Standpunt_01_

Op Zeeburgereiland wordt momenteel een uniek stuk Amsterdam ontwikkeld: de Sluisbuurt. Een wijk met een zeer hoge bevolkingsdichtheid. Er komen maar liefst 5.500 appartementen, meest hoogbouw. Dat betekent 375 woningen per hectare. Er zal dus relatief veel afval ontstaan. Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe manier van afvalinzameling, een systeem waarbij het transport niet via de weg plaatsvindt maar ondergronds.

Het heet dan ook: Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT). Bewoners kunnen hun vuilniszakken binnen hun gebouw deponeren in een aantal inlets. Er zijn steeds vier inwerp-openingen naast elkaar: één voor restafval, één voor GFE (Groente, Fruit en Etensresten), één voor OPK (Oud Papier en Karton) en één voor PMD (Plastics, Metalen en Drinkpakken). Deze inlets, voorzien van een interne buffer, worden aangesloten op een buizenstelsel in de grond.

Ze worden om beurten afgezogen, indien nodig zelfs meerdere keren per dag. Het buizenstelsel eindigt bij een terminal, waar het afval soort-bij-soort wordt verzameld om te worden afgevoerd naar de verbrandingsovens of andere eindstations.

Het aandeel van Van Schie binnen het project beslaat de aanleg van het hele stelsel van transportbuizen (totale lengte: 4 kilometer) plus de gebouwaansluitingen, inclusief al het grondwerk en het graven van sleuven. Het hele ondergrondse systeem bestaat uit HDPE-buizen met een diameter van 33,5 centimeter, voorzien van een composiet binnenlaag.

Naast de aanleg van het buizenstelsel is Van Schie ook verantwoordelijk voor de realisatie van het terminalgebouw en de plaatsing van de weegbrug binnen in het gebouw. Verwacht wordt dat het eerste deel van dit hele systeem in gebruik kan worden genomen eind 2024.

Hoe de volgorde van de aanleg van de verdere buizenstelsels verloopt, is afhankelijk van de ontwikkeling van de resterende woningbouwlocaties. Al met al een innovatief en vernieuwend project waar Van Schie de komende jaren nog veel aan het werk zal zijn.

Met dit nieuwe systeem – uniek in Nederland – staan er nooit meer uitpuilende vuilcontainers in de wijk, is er geen stank, geen zwerfafval en rijden er ook geen vuilniswagens meer door de straten. Dus ook geen luchtvervuiling en geluidsoverlast voor de bewoners.

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief