Sinds 1 januari 2019 geldt er nieuwe wetgeving voor het werken op pontons. Als er gewerkt wordt met hoogwerkers, verreikers, graafmachines of andere werktuigen, moet het ponton gecertificeerd worden als ‘drijvend werktuig’. Met de genoemde machines mogen alleen werkzaamheden worden uitgevoerd op pontonfiguraties die zijn voorzien van een Certificaat van Onderzoek (CvO).

Van Schie_Journaal)Sanering_geluidsscherm_Ponton_2023_web (26)

Van Schie is één van de weinige in Nederland die deze goedgekeurde pontonformaties voor werktuigen snel ter beschikking kan stellen aan derden en tevens kan voorzien van alle benodigde certificaten, berekeningen en documentaties.

Samenstellen van koppelbare pontons vallen onder de wet- en regelgeving voor de binnenscheepvaart. Ze moeten net als binnenvaartschepen worden gekeurd, gecertificeerd en geregistreerd in combinatie met de machines die er op staan. Ze krijgen een kenmerk en een registratienummer dat zichtbaar aan het ponton moet zijn bevestigd, net zoals een kenteken op een auto.

De keuring bestaat onder andere uit een inspectie van het casco (van de afzonderlijke pontons), de dikte van de huid en de beplating. Ook worden de hekwerken onder de loep genomen. Verder worden er stabiliteits- en sterkteberekeningen uitgevoerd en wordt naar de staat van de koppel-inrichting gekeken.

Dit alles onder auspiciën van een erkend certificeringsbureau. Dat bureau controleert ook of alle veiligheidsmiddelen aan boord zijn, waaronder reddingsboeien, reddingsvesten, brandblussers, een EHBO-set en eventueel navigatielichten.

En als het certificaat eenmaal is afgegeven, zijn het de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat, de provincies en de gemeentes die erop toezien dat de regels worden nageleefd.

Andere machine, ander certificaat

Het scheepstype ‘koppelponton’ bestaat binnen de scheepvaartwet niet. Daardoor is het niet zo eenvoudig om een samenstel van koppelpontons te certificeren. Als er een samenstel van pontons gecertificeerd moet worden is elke nieuwe formatie een ‘nieuw schip’ en moet er steeds weer nieuwe certificering plaatsvinden.

Daarbij moet ook elk ponton (ze hebben een uniek casconummer) in de betreffende formatie zitten, dus er mag geen ponton worden uitgewisseld. En als klap op de vuurpijl moet in het CvO ook zijn vastgelegd voor welke machine (merk, type etc.) het ponton is gecertificeerd. Het zal geen verrassing zijn dat het aanvragen van een certificaat met bijbehorende keuringen tijd en geld kost.

Voorbeeld 1

Deze pontonfiguratie werd ingezet voor oeverwerken in de Hoofdvaart, dichtbij de landingsbanen van Schiphol.

Hier werd onder andere een lichtpaal geplaatst (waarop de geleidingslichten nog moeten worden aangebracht) voor de aanvliegroute van de Zwanenburgbaan. Het kenteken is zichtbaar op het ponton aangebracht.

Voorbeeld 2

Ponton met hoogwerker, ingezet bij de renovatie en groot onderhoud van de Piet Heintunnel, een tunnel die het centrum van Amsterdam verbindt met Zeeburgereiland. Het ponton ligt hier tegen het tunnelgebouw, zeg maar de ‘machinekamer’ van waaruit de tunnel wordt bediend en bewaakt.

De technische installaties moesten hier worden vervangen en het gebouw moest worden voorzien van nieuwe hittebestendige bekleding.

Voorbeeld 3

Deze pontonfiguratie is gecertificeerd in combinatie met een sonderingsinstallatie voor waterbodemonderzoek. Met sonderingstechnieken worden de eigenschappen van de bodem in kaart gebracht.

Dat is bijvoorbeeld nodig bij funderingen, ontgravingen en zandwinning. Daarbij wordt het draagvermogen van de ondergrond bepaald en ook de algehele bodemgesteldheid.

Wilt u meer informatie over het werken op pontons, de wet- en regelgeving en de oplossingen van Van Schie? Neem contact met ons op!

  • Hidden
  • Hidden
  • Wij gebruiken uw gegevens om te antwoorden (privacyverklaring).

NK2022
  • Nico Kempen
  • Hoofd Verhuur

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies om het gebruiksgemak te vergroten.

Ok