Onlangs is het ‘Tijdelijk handelingskader PFAS’ (THK) van kracht geworden. In dit THK staat hoe om te gaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Maar wat betekent dat in de praktijk? En wat is PFAS precies voor stof?

Van Schie_Milieu_PFAS_PFOS_web

PFAS is een verzamelnaam voor een groep toxische stoffen die momenteel in de bodem voorkomen: in grond, in baggerslib en in het oppervlaktewater. Stoffen die door de mens in de bodem zijn terechtgekomen en maar moeilijk afbreekbaar zijn. Een van de eigenschappen is dat ze olie- en waterafstotend zijn. Ze werden onder andere toegepast in regenkleding, verf, anti aanbaklagen en pizzadozen. Het zat zelfs in blusschuim. Inmiddels zijn veel PFAS stoffen verboden.

PFAS komt nu – diffuus verspreid – overal in het land voor, vaak in concentraties boven de vastgestelde detectielimiet. Veel werken met grondverzet en baggerspecie worden daardoor vertraagd. Het THK beoogt nu die stagnatie waar mogelijk op te heffen. Daarnaast wil het ook de risico’s voor de gezondheid, het milieu en het verspreiden van deze grond en baggerspecie voorkomen.

Ondanks dat het THK nu van toepassing is, heeft de markt tijd nodig om ‘de theorie’ te vertalen naar de praktijk. Hoe geven we invulling aan het THK? Loopt de acceptatie van de grond gevaar? Misschien moet grond die niet is beoordeeld op PFAS weer opnieuw beoordeeld worden? De milieuspecialisten van Van Schie denken graag met u mee over de meest passende oplossing voor uw situatie.

De eerste PFAS bodemsanering in Nederland

Sinds afgelopen zomer is PFAS voor veel aannemers in het grondverzet een belangrijk item. De hele keten kreeg te maken met een nieuwe stof die vrijwel niet in de grond aanwezig mag zijn. Het nieuwe was niet zozeer de norm die bekend werd, maar vooral dat we per 8 juli verplicht werden grond te meten op de concentratie PFAS. Vanaf dat moment werd langzaam bekend dat heel veel grond besmet was met PFAS, met als gevolg dat de grondverzetketen veelal tot stilstand kwam.

Sinds begin 2017 hebben wij bij Van Schie al de eerste signalen opgevangen over PFAS en hebben we het onderwerp direct opgepakt. Vanuit die pilot functie hebben we onderzoek gedaan en kennis vergaard met een mooi resultaat: eind 2017 werd de eerste bodemsanering in Nederland, met PFAS als verontreinigde stof, aangenomen! Vanaf de voormalige Ajax Chubb Fire locatie in Amsterdam, is zo’n 60.000 ton sterk verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar erkende verwerkers om de prachtige locatie aan het Amsterdam-Rijnkanaal geschikt te maken voor bewoning. Bijzonder was zeker dat we naast de grond ook 2.500 m3 PFAS verontreinigd grondwater met succes op locatie gezuiverd hebben. Wederom een noviteit in Nederland!

Voor Van Schie was het een bijzonder project. Niet vanwege het graven en transporteren, dat kunnen we als de beste. Nieuw was dat de voorbereiding van het project ruimschoots langer duurde dan de uitvoering. Ondanks de grote hoeveelheden grond, hadden we slechts 4 maanden nodig voor de uitvoering. Dit stond in een scherp contrast met de voorbereiding van bijna een jaar! Dat had niet alleen te maken met PFAS. Vanuit het veiligheidsrisico wilden we voorkomen dat onze werknemers tijdens de werkzaamheden bij de kraan moesten staan. Daarom zijn alle bodemonderzoeksdata in een 3D model vertaald en vervolgens in onze rupskranen geladen. Gevolg was dat de machinist op zijn scherm exact wist waar, wat én hoeveel er ontgraven moest worden.

Wij hebben ervan geleerd dat kennis en uitvoering hand in hand gaan om een goed resultaat te kunnen leveren voor de klant. Laat dat nu precies zijn wat we graag doen..!

We gaan graag met u in gesprek over PFAS.

Stel ons uw vragen! Wij staan klaar om ze te beantwoorden.

  • Hidden
  • Hidden
  • Wij gebruiken uw gegevens om te antwoorden (privacyverklaring).

  • Symon Oevering
  • Projectleider Milieu

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief