Strenge milieuregels. Vriendelijke oplossingen.

Puin, bagger, schone én verontreinigende grond waar u van af wilt, daar maken wij schoon, herbruikbaar materiaal van. Heel groen, handig en kostenbesparend bij recycling toepassingen.

Van Schie_Journaal_najaar 2021_grondwerk_voorboren_pontons (25)

De grondbank van Van Schie heet Grondbank Mijdrecht. En daar nemen we uw groen, zand, puin en bagger in. Of het nu wel of niet verontreinigd is, we zorgen dat het altijd een nieuwe, schone en verantwoorde bestemming krijgt. Voor het ophogen van wegen bijvoorbeeld. Of voor het beschermen van land als rijplaten worden geplaatst…. Er zijn talloze oplossingen waar uw restant een hele praktische en schone toepassing krijgt. Uiteraard helemaal volgens de strenge regels en door ons gecertificeerde team dat als één van de weinigen in Nederland grond mag verwijderen, mag vervoeren, de kwaliteit ervan mag beoordelen, de opslag en overslag mag doen en de grond mag verkopen.

Toelichting op de materialen die u kunt indienen

Puin

Puin van sloopwerkzaamheden bestaat uit losse stukken steen of beton dat meestal niet direct kan worden hergebruikt. Bijvoorbeeld omdat mengen met grond niet mogelijk is. De grondbank van Van Schie neemt puin in, keurt ‘t, breekt ‘t en zet ‘t om in de bouwstof menggranulaat (ook wel repac, korrel of gebroken puin genoemd). Dit passen we veelvuldig toe bij het realiseren van nieuwe wegfundaties en andere ophogingen.

Verontreinigde grond

Elke partij grond wordt na inname gezeefd en gemonsterd. Indien daaruit blijkt dat de grond verontreinigd is, kan het niet (direct) worden hergebruikt. Wij helpen u met deze problematiek, omdat Van Schie gecertificeerd is om ook verontreinigde grond te behandelen. Na de reiniging kan de grond weer worden gebruikt als bouwstof, al dan niet in uw eigen werk.

Bagger

Baggerspecie heeft in tegenstelling tot grond, geen bouwkundige of civiele sterkte. Baggerspecie wordt eerst gerijpt en daarna gekeurd. Vanuit de gemeten chemische parameters wordt aan de hand van het Besluit Bodemkwaliteit, uw bagger ingedeeld in 4 klassen. Na vaststellen van de klasse kan deze verder worden bewerkt of omgezet tot bouwstof die bijvoorbeeld in de bouw wordt verwerkt.

De vier klassen zijn:

  • Klasse “schoon” (<achtergrondwaarde, overal toepasbaar)
  • Klasse A (in meeste gevallen toepasbaar, met lichte toepassingsvoorwaarden)
  • Klasse B (verhoogde parameters, strengere toepassingsvoorwaarden)
  • Klasse sterk verontreinigde baggerspecie (overschrijdingen van de interventiewaarde, niet toepasbaar en dient te worden gereinigd of te worden gestort)

In de wetgeving en richtlijnen zoals het “Besluit Bodemkwaliteit” is vastgesteld dat de toepasbaarheid van grond- en baggerspecie afhankelijk is van de kwaliteitsclassificatie van de ontvangende bodem. Dit betekent dat een gebied moet zijn ingedeeld als bijvoorbeeld gebruiksklasse industrie en de aanwezige kwaliteit ondergrond moet ook ten minste klasse industrie of vuiler zijn. Wanneer dit het geval is mag klasse industriegrond worden toegepast. Wanneer er meer dan 50 m³ grond en / of baggerspecie wordt toegepast, dient dat landelijk, ten minste 5 dagen voor aanvang te worden gemeld. Van Schie kan naast het uitvoeren van de werkzaamheden, tevens adviseren en organiseren volgens wet- en regelgeving. En zo de juiste grond en baggerspecie op een zo economische mogelijke wijze verwerken.

Partijbemiddeling

Naast het innemen en uitgeven van afval en bouwstoffen van de grondbank, doet Van Schie ook aan grondpartij bemiddeling. Wanneer u grond of baggerspecie over of tekort heeft, helpt Van Schie u verder.

Gecertificeerd

Van Schie is gecertificeerd op de volgende onderdelen:

BRL 7000 voor toepassingsgebied protocol 7001, 7002, 7003 en 7004; Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat uitvoering (water) bodemsanering.

BRL 9335, protocol 9335-1; Certificaat voor het keuren van individuele partijen grond in kader van het Besluit bodemkwaliteit.

BRL 7500; Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie.

Groen recycling

Bij Van Schie kunt ook terecht met uw groenafval. Behalve GFT, accepteren wij alle typen groenafval, van boomstobben tot bloemen en gras. Per jaar ontvangen wij ruim 7.000 ton groenafval. Dit volume wordt door ons geshredderd en wat overblijft passen we toe in de natte gebieden. Onder een rijplatenbaan bijvoorbeeld. Het groen wordt in dit geval op weilanden uitgestrooid om daarna rijplaten erop te plaatsen. Ook wordt het ingezet om gaten achter schoeiingen te dichten. Circulair gebruik dus.

Puin recycling

Bij nieuw- en verbouw komen grote hoeveelheden puin vrij. Dat puin nemen we graag en goed in bij Van Schie om het vervolgens te recyclen. Hiervoor crunchen we uw puin in verwerkbare stukken, scheiden we mogelijk aanwezige metalen en gaat het door de breker. Op een sorteerband worden de verdere vervuilingen gescheiden, waarna het eindproduct menggranulaat, ook wel repac, korrel, of gebroken puin genoemd, overblijft. Het menggranulaat wordt onder andere weer toegepast bij het realiseren van nieuwe wegfundaties, maar ook bij vele vormen van terreinverharding. Recycling dus, goed voor het milieu. Goed voor uw project!

Laat u adviseren

Meer weten over de grondbank? Vul dan het onderstaande formulier in, wij reageren zo snel mogelijk. Heeft u vragen en overlegt u die liever persoonlijk? Bel dan gerust even met onze expert.

  • Hidden
  • Hidden
  • Wij gebruiken uw gegevens om te antwoorden (privacyverklaring).

  • Symon Oevering
  • Projectleider Milieu

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief