Geluidsschermen

Mowi Nederland B.V. is een aparte afdeling voor geluidsschermen binnen de Van Schie Groep. Wij zijn leverancier van Kohlhauer PLANTA geluidsschermen, een kwalitatief hoogwaardig product dat inmiddels overal in Europa te zien is langs spoorlijnen, autosnelwegen, industrieterreinen en rondom woonwijken. De “groene” geluidsschermen worden zowel door publieke als private ondernemingen afgenomen. Hieronder vindt u een aantal projecten waarbij onze geluidsschermen zijn geplaatst.