Funderingstechniek

Van Schie is met het toepassen van heiwerkzaamheden en boorwerkzaamheden ook gespecialiseerd in fundatiewerken. Zowel standaard heiwerken met houten en betonnen palen als specialistische werken. Zo kan er een voorboring nodig zijn alvorens we de palen kunnen heien. Ook beheersen we de techniek van schroefinjectiepalen, bijvoorbeeld om trillingsvrij palen aan te brengen. Hieronder vindt u een aantal van onze projecten waarbij wij funderingstechniek hebben toegepast.