Certificaten

Van Schie is in het bezit van de volgende certificaten:

 • ISO 9001:2008; Certificaat voor kwaliteitsmanagement.
  Van Schie B.V.
  Mowi Nederland B.V.
 • VCA**; Managementsysteemcertificaat.
  Van Schie B.V.
  Van Schie Kraanverhuur B.V.
  Mowi Nederland B.V.
 • BRL 7000 voor toepassingsgebied protocol 7001, 7002, 7003 en 7004;
  Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat uitvoering (water) bodemsanering.
  Van Schie B.V.
 • BRL 9335, protocol 9335-1;
  Certificaat voor het keuren van individuele partijen grond in kader van het Besluit bodemkwaliteit.
  Van Schie B.V.
 • BRL 7500;
  Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie.
  Van Schie B.V.
 • BRL 7700 protocol 7701,¬†7702 en 7711
  Certificaat voor aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening
  Van Schie B.V.