Certificaten

Van Schie is in het bezit van de volgende certificaten:

 • ISO 9001:2015; Certificaat voor kwaliteitsmanagement.
  Van Schie B.V.
 • VCA**; Managementsysteemcertificaat.
  Van Schie B.V.
 • BRL 7000 voor toepassingsgebied protocol 7001, 7002, 7003 en 7004;
  Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat uitvoering (water) bodemsanering.
  Van Schie B.V.
 • BRL 9335, protocol 9335-1;
  Certificaat voor het keuren van individuele partijen grond in kader van het Besluit bodemkwaliteit.
  Van Schie B.V.
 • BRL 7500;
  Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie.
  Van Schie B.V.