Waterwerken

We houden ons bezig met het uitvoeren van allerlei soorten waterwerken. Daarvoor beschikken we niet alleen over veel ervaring, maar ook over al het benodigde materieel. We hebben pontons, noodbruggen, kranen en damwanden in eigen beheer en kunnen daardoor snel en adequaat reageren op elke vraag. Tot ons specialisme behoren onder meer: oeverbeschermingswerken, baggerwerken, en waterkerende constructies.

VanSchie_Waterwerken1
Waterwerken-Alphen-Rijn
Waterwerken-Baggeren
Waterwerken-Defosfortering-Uitweg-Nieuwkoop
Waterwerken-Baggeren-2

Oeverbeschermingswerken

Tot oeverbeschermingswerken rekenen wij onder andere beschoeiingen (zowel hout als staal), het aanbrengen van schanskorven en het stapelen van stenen of het realiseren van een compleet nieuwe kademuur.

Baggerwerken

Het weghalen van bagger, een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Teneinde een goede doorstroming van onze waterwegen te kunnen garanderen, dient op regelmatige basis gebaggerd te worden. Daarnaast kan het ook mogelijk zijn dat er vervuiling in het water is opgetreden, waardoor de bagger op basis daarvan zal moeten verwijderd. Men spreekt dan eigenlijk van een sanering, waarvoor Van Schie gecertificeerd is volgens de BRL 7000. In de regel wordt de bagger uitgespreid over de oever of geladen in een beunbak of –schip. Vervuilde bagger wordt afgevoerd naar een verwerkingslocatie. In veel gevallen zal dit de Grondbank Mijdrecht zijn. Indien de bagger schoon is, kan deze worden omgezet tot bouwstof en zodoende worden hergebruikt.

Waterkerende constructies

De laatste jaren heeft Van Schie zich meer en meer toegelegd op het realiseren van gemalen voor diverse waterschappen. Dit kan nieuwbouw zijn, maar ook renovatie of capaciteitsuitbreiding. Hierbij beperkt Van Schie zich niet enkel tot de civiele werk, maar verzorgt het ook het werktuigbouwkundige en het elektrotechnische deel, alsmede de engineering.

Bekijk ook: