Leidingssystemen

Een goede afwatering is van eminent belang. Wij brengen zowel vrijverval- als drukriolering aan uitgevoerd in PVC, PE, HDPE en beton.

Leidingssystemen-2
Leidingssystemen-3

PVC (Polyvinylchloride)

Algemeen bekend materiaal dat ontstaat na polymerisatie van VCM (vinylchloride, chlooretheen). Het wordt voor een veelvoud aan doeleinden in de bouw en industrie wordt gebruikt. Heeft als belangrijkste kenmerken dat het goedkoop en makkelijk te bewerken is.

PE (Polyetheen)

Polyethyleen is een zeer sterk materiaal met een goede chemische bestendigheid en een uitstekende elektrische isolatie. PE-buizen zijn resistent tegen zonlicht en andere weersinvloeden en kan daarom permanent buitenshuis worden toegepast. Polyethyleen is vochtafstotend en kan gebruikt worden bij temperaturen van -30°C tot +80°C. PE-drukleidingen worden gebruikt voor het transport van drinkwater, gas, afvalwater en industriële leidingen, maar doet ook dienst als mantelbuis voor elektrische kabels.

HDPE (Hoge Dichtheid Polyetheen)

HDPE is een materiaal dat bij lage druk geproduceerd wordt. Een katalysator zorgt er voor dat waterstof en koolstof moleculen aan elkaar worden verbonden. HDPE werd vroeger ook wel polyethyleen of thyleen genoemd. Doordat het uit slechts uit waterstof en koolstof bestaat, is het uiterst recyclebaar. Daarnaast heeft het product een zeer lange levensduur, wat een duurzaam milieu ten goede komt. HDPE wordt gekenmerkt door een hoge chemische bestendigheid tot 80 graden. HDPE wordt hierdoor vaak toegepast in de waterbehandeling en rioleringen, hoofdzakelijk voor het transport van chemicaliën, gassen en water. HDPE is tevens goed lasbaar.

Beton

Beton is een mengsel van verschillende steensoorten, gebonden door cement. Het is nauwelijks beïnvloedbaar door andere stoffen. Leidingen bestaan voornamelijk uit grotere diameters en worden gebruikt voor hoofdriolen en hemelwaterafvoer. Beton wordt in de leidingtechniek ook vaak gebruikt in de vorm van putten en uitstroombakken.

Hiernaast leggen wij ook drainagesystemen aan, en gaan nog veel verder op het gebied van leidingen en riolering. Putten, persleidingen en pompstations zijn niet nieuw voor ons.

Bekijk ook: