Soilmix

Binnenstedelijk bouwen is één van de speerpunten van de Van Schie Groep. Door het toepassen van nieuwe technieken en machines kunnen bodemverontreinigingen steeds efficiënter worden bestreden. Soilmix is zo’n nieuwe techniek.

Door een combinatie van boortechniek en een insitu-sanering volgens de BRL 7002 maakt soilmix het mogelijk dat er op grote diepte gesaneerd kan worden, zonder dat het hele terrein hoeft worden afgegraven. Damwand, dat binnenstedelijk ook wel eens voor problemen kan zorgen in verband met trillingen, kan bij de toepassing van soilmix ook achterwege blijven.

De Soilmix Techniek

Het proces van soilmix is erg complex. Het komt er op neer dat de boor als een soort staafmixer te werk gaat. Gedurende de boring wordt er ijzersulfide mee de bodem ingespoten. De ijzersulfiden zorgen ervoor dat chloorverbindingen worden afgebroken en wordt omgezet in stoffen die van nature wel in de bodem voorkomen, zoals zout en alkanen. De verhouding grond / ijzersulfiden wordt van tevoren bepaald in laboratoria.

De boorkraan die gebruikt wordt voor dit soort projecten heeft Van Schie zelf ontwikkeld. De installatie bestaat uit een dubbele boor. Voor de positionering van de boring wordt gebruik gemaakt van gps-coördinaten.

http://youtu.be/weR36OS-m3I&rel=0