Mixed-in-place

In Nederland nog relatief onbekend, maar in Engeland en Duitsland is het al een groot succes. Deze variant van soilmix legt zich toe op inbreiding, dat wil zeggen het bouwen op locaties binnen de bebouwde kom.

Mixed-in-place-1
Mixed-in-place-Beethoven-Utrecht-1
Mixed-in-place-Beethoven-Utrecht-2
Mixed-in-place-2

Werkwijze MIP

Mixed in place, afgekort MIP, wordt aangebracht met een boorkraan. Tijdens het boren wordt cement meegespoten door de binnenkant van de boor, waardoor in de grond een betonnen kolom ontstaat. Aaneengeschakeld vormen deze kolommen dan een perfecte wand.

Voordelen van een MIP-wand

Het aanbrengen van een MIP-wand gebeurt trillingsvrij, dus er is minder kans op schade aan de omringende bebouwing. Hiernaast is de kans op verzakkingen ook minder en is het makkelijker om in alle hoeken te komen. De wand kan bovendien als definitieve buitenwand worden gebruikt. Hiemee kan een kelderwand worden uitgespaard.